Strona głównaKontakt
Komunikaty funduszu

Dla inwestorów

Prezentujemy najważniejsze informacje dotyczące alternatywnego funduszu inwestycyjnego Multistrategia:

Podsumowanie 1 kwartału 2024 roku

17 kwietnia 2024

Pierwszy  kwartał tego roku dostarczył pozytywnych stóp zwrotu dla inwestorów na globalnym rynku akcji (+8,2%). Z kolei globalny rynek obligacji przecenił się o 0,4%. W tym kontekście stopę zwrotu z funduszu Multistrategia należy uzna za rozczarowującą. Fundusz odnotował stratę w wysokości -2,3% w pierwszych trzech miesiącach tego roku. Fundusz Multistrategia, zgodnie ze swoją filozofią inwestycyjną, […]

Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

17 marca 2024

Informujemy o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 22 marca 2024 roku na godz. 11.00 w Kancelarii Notarialnej przy ul. Plac 3 Maja 13 w Radomsku (97-500) z następującym porządkiem obrad: Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy; Sporządzenie Listy Obecności; Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia; Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia, jego zdolności do podejmowania uchwał oraz przyjęcie […]

Podsumowanie 4 kwartału i całego 2023 roku

4 stycznia 2024

W czwartym kwartale tego roku stopa zwrotu funduszu Multistrategia wpisała się w pozytywną tendencję panującą na globalnych rynkach akcji i obligacji. Fundusz „zarobił” dla swoich inwestorów +2,9% w ostatnich trzech miesiącach minionego roku. Z kolei w całym 2023 roku stopa zwrotu z inwestycji w fundusz wyniosła +7,4% realizując cel inwestycyjny na ten roku, który wynosił […]

Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

11 listopada 2023

Informujemy o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 4 grudnia 2023 roku na godz. 14.00 w Kancelarii Notarialnej przy ul. Plac 3 Maja 13 w Radomsku (97-500) z następującym porządkiem obrad: Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy; Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy; Sporządzenie Listy Obecności; Stwierdzenie, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest zdolne […]

Nowelizacja Ustawy o funduszach inwestycyjnych

12 października 2023

Zarządzający ASI – spółka RSI AIFM Sp. z o.o. w Warszawie informuje, że w dniu 29 września 2023 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2023 r. poz. 681 i 825) – dalej jako Ustawa. Zgodnie z przepisami Ustawy, […]

Podsumowanie 3 kwartału 2023

6 października 2023

W trzecim kwartale tego roku Multistrategia, na przekór zachowaniu globalnych rynków akcji i obligacji, osiągnęła pozytywną stopę zwrotu w wysokości +0,8%. W minionym kwartale, w przeciwieństwie do pierwszego półrocza, w którym, szczególnie na rynku akcji, można było osiągnąć bardzo dobre, nierzadko dwucyfrowe stopy zwrotu, inwestorzy na globalnych rynkach akcji i obligacji musieli zmierzyć się z […]

Podsumowanie 2 kwartału 2023

17 lipca 2023

Prezentujemy wyniki Funduszu Multistrategia w 2 kwartale 2023 roku. W drugim kwartale tego roku fundusz Multistrategia osiągnął wynik na poziomie plus 1,9% i ponownie był to najlepszy kwartał od momentu kiedy Fundusz został uruchomiony. Od początku roku wynik funduszu wynosi nieco ponad 3,5% na plusie i jest to wynik po wszystkich kosztach oraz obciążeniach podatkowych […]

Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

15 czerwca 2023

Informujemy o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 29 czerwca 2023 roku na godz. 15.00 w Kancelarii Notarialnej przy ul. Plac 3 Maja 13 w Radomsku (97-500) z następującym porządkiem obrad: Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy; Sporządzenie Listy Obecności; Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia; Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia, jego zdolności do podejmowania uchwał oraz przyjęcie […]

Podsumowanie 1 kwartału 2023

13 kwietnia 2023

Prezentujemy podsumowanie wyników Funduszu Multistrategia w pierwszymkwartale tego roku. Fundusz osiągnął najlepszy kwartalny wynik odswojego startu w wysokości 1,6% co wpisywało się także w ogólniepozytywny sentyment na lokalnych rynkach akcji i obligacji, pomimotego, że mieliśmy pewne zgrzyty w marcu w globalnym sektorze bankowym. Co się złożyło na ten wynik? Zobacz film. Warto wspomnieć, że wynik […]

Podsumowanie 4 kwartału oraz całego 2022 roku

5 stycznia 2023

Witam Państwa na podsumowaniu 4 kwartału oraz zakończonego już niedawno roku 2022 dla alternatywnego funduszu inwestycyjnego Multistrategia, przy czym większy nacisk położymy na omówienie wyników i determinant z perspektywy całego roku 2022. Jeżeli chodzi o zakończony miniony kwartał, to można go z perspektywy tego jak zachowywały się globalne rynki finansowe, ocenić umiarkowanie pozytywnie. Co na […]

Podsumowanie września 2022 Funduszu Multistrategia

7 października 2022

Zapraszamy do podsumowania miesiąca września dla alternatywnego funduszu inwestycyjnego Multistrategia. Wrzesień jako miesiąc nie był dla inwestorów zbyt łaskawy. Globalne rynki finansowe zachowywały się koszmarnie. To był najgorszy miesiąc na globalnym rynku akcji od marca 2020 roku czyli miesiąca, w których mieliśmy apogeum paniki związanej z epidemią koronawirusa. Na tym tle fundusz Multistrategia poradził sobie […]

Podsumowanie sierpnia 2022 Funduszu Multistrategia

9 września 2022

Jeżeli popatrzymy na stopy zwrotu z globalnego rynku akcji i obligacji w miesiącu w sierpniu to wynoszą one odpowiednio minus – 4,1% dla globalnego rynku akcji oraz -3,6% dla globalnego rynku obligacji. Na tym tle fundusz Multistrategia także nie uchronił się od strat. Wynik jest ujemny na poziomie -0,7%. Z perspektywy całego roku wyglądamy całkiem […]

Podsumowanie lipca 2022 Funduszu Multistrategia

5 sierpnia 2022

Zapraszamy do podsumowania miesiąca lipca dla alternatywnego funduszu inwestycyjnego Multistrategia. To co odróżnia miesiąc lipiec od tego czego doświadczyliśmy w czerwcu to jest to, że do pięknej pogody, dostosowało się także zachowanie rynków finansowych. Zarówno globalne rynki akcji jak i obligacji zanotowały solidne wzrosty. Globalny rynek akcji zanotował wzrost wartości o 7%, natomiast globalny rynek […]

Podsumowanie czerwca 2022 Funduszu Multistrategia

8 lipca 2022

Przedstawiamy podsumowanie miesiąca czerwca dla alternatywnego funduszu inwestycyjnego Multistrategia. W czerwcu solidarnie zarówno rynek akcji jak i obligacji traciły na wartości. Rynek akcji przecenił się ponad 8%, nieco lepiej zachował się rynek obligacji, chociaż trudno mówić o tym, że stopa zwrotu na poziomie minus 1,6 % była czymś satysfakcjonującym dla inwestorów. Wielokrotnie mówiłem żeby w […]

Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

16 czerwca 2022

Informujemy o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 30 czerwca 2022 roku na godz. 14.00 w Kancelarii Notarialnej przy ul. Plac 3 Maja 13 w Radomsku (97-500) z następującym porządkiem obrad: 1.       Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy: 2.       Sporządzenie Listy Obecności; 3.       Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia; 4.       Stwierdzenie, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest […]

Podsumowanie maja 2022 Funduszu Multistrategia

15 czerwca 2022

Prezentujemy podsumowanie miesiąca maja dla alternatywnego funduszu inwestycyjnego Multistrategia. Jak fundusz zachował się w miesiącu maju? Fundusz zanotował w stopę zwrotu na poziomie plus 0,8%, co było wynikiem lepszym zarówno od rynku akcji jak i obligacji, biorąc pod uwagę, że fundusz w ograniczonym stopniu inwestuje kupując te dwie klasy aktywów, jest to wynikiem bardzo dobrym. […]

Podsumowanie kwietnia 2022 Funduszu Multistrategia

11 maja 2022

Prezentujemy podsumowanie miesiąca kwietnia dla alternatywnego funduszu inwestycyjnego Multistrategia. Po zakończeniu miesiąca kwietnia większość inwestorów na globalnym rynku akcji miny ma raczej nietęgie. Zarówno globalne akcje i obligacje w kwietniu dosyć istotnie straciły do wartości nominalnej. Globalny rynek akcji stracił 8% na wartości i był to największy miesięczny spadek od marca 2020 roku. Z kolei […]

Podsumowanie marca 2022 Funduszu Multistrategia

7 kwietnia 2022

Prezentujemy podsumowanie miesiąca marca dla alternatywnego funduszu inwestycyjnego Multistrategia. Marzec zakończyliśmy w  zgoła odmiennych nastrojach niż to miało miejsce w lutym. Fundusz z nawiązką odrobił straty, które wygenerował w lutym i które były w głównej mierze, przypomnę efektem wydarzeń, których przewidzieć nie sposób. Stopa zwrotu z portfela wyniosła 0,8% na plusie i w głównej mierze […]

Podsumowanie lutego 2022 Funduszu Multistrategia

8 marca 2022

Przedstawiamy podsumowanie miesiąca lutego dla alternatywnego funduszu inwestycyjnego Multistrategia. Luty był miesiącem, w którym fundusz zanotował ujemną stopę zwrotu na poziomie –0,61%, co było wynikiem wydarzeń, których przewidzieć nie sposób czyli z dnia 24 lutego i rosyjskiej agresji na Ukrainie. W naszym podejściu inwestycyjnym, nie staramy się prognozować czy to wydarzeń czy to efektów wydarzeń […]

Podsumowanie stycznia 2022 Funduszu Multistrategia

9 lutego 2022

Styczeń nie był wymarzonym początkiem roku dla inwestorów, którzy lokują na globalnych rynkach kapitałowych, za pomocą takich instrumentów jak fundusze inwestycyjne, ze względu na to, że indeksy szerokiego rynku, zarówno akcyjne jak i obligacyjne, w większości przypadków ulokowały ujemne stopy zwrotu. Najbardziej popularny indeks akcyjny, śledzący zachowanie globalnego rynku akcji stracił ok. 4,5%, natomiast indeks […]

Podsumowanie grudnia 2021 Funduszu Multistrategia

5 stycznia 2022

Przedstawiamy podsumowanie miesiąca grudnia będące także podsumowaniem roku 2021 dla alternatywnego funduszu inwestycyjnego Multistrategia. Grudzień był bardzo pozytywnym miesiącem dla inwestorów na globalnych rynkach finansowych, które doświadczyły klasycznego rajdu Świętego Mikołaja. Jest to sytuacja, w której pod koniec roku wartość indeksu dynamicznie rośnie. Jak na tym tle zachował się fundusz Multistrategia, którego celem nie jest […]

Podsumowanie listopada 2021 Funduszu Multistrategia

7 grudnia 2021

Prezentujemy wyniki i aktywa zarządzanego przez RSI AIFM alternatywnego funduszu inwestycyjnego Multistrategia w listopadzie 2021 roku. Przedstawiamy podsumowanie miesiąca listopada dla alternatywnego funduszu inwestycyjnego Multistrategia. Listopad był o tyle ciekawym miesiącem, że większość czasu jego trwania przebiegało zgodnie ze scenariuszem jaki sobie obraliśmy, chociaż końcówka miesiąca trochę nam ten obraz szczęśliwości zburzyła. Gorszy koniec miesiąca był skutkiem […]

Podsumowanie października 2021 Funduszu Multistrategia

5 listopada 2021

Prezentujemy wyniki i aktywa zarządzanego przez RSI AIFM alternatywnego funduszu inwestycyjnego Multistrategia w październiku 2021 roku. W październiku  2021 globalne rynki akcji powróciły do trendu wzrostowego. W dalszym ciągu negatywnie zachowywały się obligacje skarbowe. Jak na tym tle zachował się Fundusz Multistrategia, którego rolą jest generowanie umiarkowanie pozytywnej stopy zwrotu niezależnie od sytuacji rynkowej? Październikowy wynik funduszu […]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników

28 października 2021

Informujemy, że na dzień 19 listopada 2021 r. na godzinę 10.00, w Kancelarii Notarialnej  przy ul. Plac 3 Maja 13 w Radomsku (97-500) zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą ASI GLOBALNA MULTISTRATEGIA RSI AIFM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie („Zgromadzenie”) z następującym porządkiem obrad: Otwarcie Zgromadzenia; Wybór […]

Podsumowanie września 2021 Funduszu Multistrategia

7 października 2021

Prezentujemy wyniki i aktywa zarządzanego przez RSI AIFM alternatywnego funduszu inwestycyjnego Multistrategia we wrześniu 2021 roku. Zobacz wyniki z lipca 2021 Zobacz wyniki z sierpnia 2021

Podsumowanie sierpnia 2021 Funduszu Multistrategia

8 września 2021

Prezentujemy wyniki i aktywa zarządzanego przez RSI AIFM alternatywnego funduszu inwestycyjnego Multistrategia w sierpniu 2021 roku. Zobacz wyniki z lipca 2021.

Podsumowanie lipca 2021 Funduszu Multistrategia

10 sierpnia 2021

Prezentujemy wyniki i aktywa zarządzanego przez RSI AIFM alternatywnego funduszu inwestycyjnego Multistrategia w lipcu 2021 roku. Zobacz wyniki II kwartału

Uchwała dotycząca rozpoczęcia pobierania opłaty za zarządzanie

19 lipca 2021

Komplementariusz spółki ASI Globalna Multistrategia RSI AIFM („ASI”) w dniu 1 lipca 2021 roku podjął uchwałę dotyczącą rozpoczęcia pobierania opłaty za zarządzanie funduszem ASI Globalna Multistrategia RSI AIFM. Opłata za zarządzanie ASI, zarządzanym przez Komplementariusza, zostaje obniżona z poziomu 0,08% miesięcznie do poziomu 0,00% do dnia 31 grudnia 2021 roku.

Podsumowanie 2Q 2021 Funduszu Multistrategia

15 lipca 2021

Prezentujemy wyniki i aktywa zarządzanego przez RSI AIFM alternatywnego funduszu inwestycyjnego Multistrategia w 2Q 2021 roku.

Informacja o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

6 marca 2021

Informujemy, że w dniu 5 marca 2021 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą: ASI GLOBALNA MULTISTRATEGIA RSI AIFM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie. Szczegóły w treści informacji

© 2018 Rock Solid Investments. All Rights Reserved.