Strona głównaKontakt
"Wielkość Twoich osobistych zasobów finansowych jest równoważna z jakością Twoich decyzji finansowych" [Wayne Chirisa]

Założycielem Spółki jest Radosław Piotrowski od kilkunastu lat związany z rynkiem kapitałowym w Polsce i zagranicą.

Analizując rodzimy rynek kapitałowy, zachowania inwestorów i dostępne produkty, widać, że graczami rynku kieruje chęć osiągania wysokich zysków przy małym ryzyku, a więc założenia ze sobą sprzeczne. Ten tok myślenia inwestorów oraz sposób funkcjonowania instytucji finansowych w Polsce, w połączeniu z obecną sytuacją rynkową oraz nowymi regulacjami, sprawił, że uznałem, iż jest to dobry moment aby zaoferować Klientom nową jakość usług inwestycyjnych na wzór krajów rozwiniętych. Traktuję to jako swoistą misję biznesowo-edukacyjną, która wyznaczy nowe kierunki rozwoju rynku usług inwestycyjnych w Polsce.
~ Radosław Piotrowski, Założyciel RSI Sp. z o.o.

Zarząd:

Agata Piotrowska – Prezes Zarządu

W spółce prowadzi nadzór nad zgodnością z prawem i regulacjami wewnętrznymi wszystkich czynności i procesów. Koordynuje procesy biznesowe w zakresie prawa. Dba o podnoszenie świadomości pracowników, szkolenia i doradztwo w zakresie zwiększania uczciwości w biznesie.

Radosław Piotrowski – Członek Zarządu

Nadzoruje całokształt procesów związanych ze spółką. Jest odpowiedzialny w szczególności za realizację strategii rozwoju spółki określoną w biznes planie, relacje z interesariuszami oraz zarządzanie gospodarką finansową spółki.

Zapisz się na nasz newsletter!


© 2018 Rock Solid Investments. All Rights Reserved.