Strona głównaSzkoleniaKontakt
ASI II

21.06.2021

Informujemy, że w dniu 18 czerwca 2021 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników ASI II RSI AIFM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością s.k.a. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Zgromadzenie”) z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Zgromadzenia.               
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.          
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia, jego zdolności do podejmowania uchwał oraz przyjęcie porządku obrad.    
  4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Domu Maklerskiego Navigator z siedzibą w Warszawie do prowadzenia rejestru akcjonariuszy Spółki.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania jedynego akcjonariusza na pełnomocnika Spółki w trybie art. 138 Kodeksu spółek handlowych.
  6. Zamknięcie obrad.          

Zgromadzenie odbyło się w trybie art. 405 Kodeksu spółek handlowych, bez formalnego zwołania i zdolne było do podejmowania wiążących uchwał.

Zapisz się na nasz newsletter!


© 2018 Rock Solid Investments. All Rights Reserved.