Strona głównaKontakt
Nowoczesna forma lokowania kapitału

Kim jesteśmy?

RSI AIFM (z ang. Alternative Investment Fund Manager – AIFM) jest spółką zarządzającą aktywami, zajmującą się zarządzaniem alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.

Właścicielem RSI AIFM jest Rock Solid Investments, spółka istniejąca od 2018 roku, świadcząca usługi konsultingowe i szkoleniowe z obszaru finansów dla klientów prywatnych i instytucji. Rock Solid Investments jest w pełni niezależną instytucją, niepowiązaną z inną instytucją finansową.

Jesteśmy podmiotem nadzorowanym przez Komisję Nadzoru Finansowego.

RSI AIFM to podmiot wpisany do rejestru zarządzających alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi (ASI), prowadzonego przez KNF. Posiadamy uprawnienia do zarządzania aktywami.

Jakie świadczymy usługi?

Świadczymy usługi zarządzania aktywami na podstawie przepisów:

1. Rozwiązania dla inwestorów

Alternatywny fundusz inwestycyjny prowadzony w formie spółki komandytowo-akcyjnej. Podmiot zarządzający (RSI AIFM) występuje w roli komplementariusza i zarządza funduszem.

Zainwestowane środki ulokowane są w wybranych instrumentach finansowych zarejestrowanych i notowanych na rynkach finansowych poza Polską – głównie w USA i Europie Zachodniej.

Niezainwestowane środki ulokowane są w zależności od waluty funduszu:

 • PLN – JP Morgan AG we Frankfurcie.
 • USD – JP Morgan Chase Bank w Nowym Jorku.
 • EUR – JP Morgan AG we Frankfurcie.

Korzyści

 • Inwestor lub inwestorzy występują w roli akcjonariuszy ze wszystkimi wynikającymi z tego prawami i przywilejami.
 • Niski poziom opłaty za zarządzanie – nawet o ponad 50% mniejszy niż w przypadku klasycznego funduszu zarządzanego przez TFI.
 • Koszty zarządzania funduszem są zwolnione z podatku VAT.
 • Środki są inwestowane na rynkach światowych w bardzo płynne i transparentne instrumenty finansowe.
 • Duża płynność instrumentów oraz konstrukcja funduszu powodują, że całość inwestycji można spieniężyć w ciągu kilku dni.
 • Ryzyko walutowe portfela funduszu w pełni zabezpieczone do waluty bazowej (PLN, EUR lub USD).

Dom maklerski pośredniczący w wykonywaniu transakcji – Interactive Brokers (dom maklerski z USA z europejskim oddziałem na Węgrzech):

 • Dostęp do funduszy ETF z rynku amerykańskiego.
 • Bardzo niskie koszty transakcyjne.
 • Możliwość generowania dodatkowej stopy zwrotu dzięki opcji pożyczania instrumentów finansowych będących w portfelu funduszu.
 • Brak ujemnego oprocentowania dla niezainwestowanych środków w PLN i USD niezależnie od kwoty.

2. Rozwiązania dla firm

Klientom korporacyjnym chcącym ulokować nadwyżki finansowe w USD i PLN, proponujemy rozwiązania o niskim poziomie ryzyka inwestycyjnego, przy zalecanym 1- rocznym horyzoncie inwestycyjnym.

Korzyści

 • Konkurencyjny w stosunku do oprocentowania depozytów cel inwestycyjny: LIBOR3M / WIBOR3M* + 0,6 pkt % [note;;1;;W zależności od wyboru waluty portfela inwestycyjnego (LIBOR3M dla USD, WIBOR3M dla PLN)]
 • Niski poziom opłaty za zarządzanie 0,3-0,5% w skali roku.
 • Szacowane możliwe obsunięcie kapitału w krótkim terminie na poziomie -1,5%
 • Możliwość stałego podglądu zachowania i składu portfela funduszu.   
 • Możliwość wcześniejszego wycofania środków [note;;2;;Wcześniejsze wycofanie środków może wiązać się z dodatkowym kosztem oraz, w przypadku wyboru niekorzystnego momentu rynkowego, zrealizowaniem straty na inwestycji]

O czym warto wiedzieć?

 • Alternatywne fundusze inwestycyjne cechują się niższym poziomem regulacji i kontroli ze strony regulatora względem klasycznych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych.  
 • Istnieje ryzyko niekorzystnych zmian podatkowych dla spółek prawa handlowego, którymi są alternatywne fundusze inwestycyjne w Polsce. Stale monitorujemy plany legislacyjne i posiadamy alternatywne rozwiązania.

O pomysłodawcy

Radosław Piotrowski
Członek Zarządu Rock Solid Investments i PrezesZarządu RSI AIFM. Posiada 16-letnie doświadczenie w finansach i na rynku kapitałowym. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Posiada licencję Doradcy Inwestycyjnego nr 454, licencję Maklera Papierów Wartościowych nr 2669 oraz prestiżowy tytuł Chartered Financial Analyst (CFA) przyznawany przez amerykański CFA Institute W trakcie zdobywania licencji Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA) renomowanego CAIA Association z USA.
Dowiedz się więcej

W RSI AIFM stawiamy na zaufanie i partnerskie relacje.

Skontaktuj się z nami
Radosław Piotrowski
Mobile: + 48 662 303 555
E-mail: rpiotrowski@rsinvestments.pl
Formularz kontaktowy

Jeśli chcesz nas lepiej poznać, zapraszamy do lektury naszych ARTYKUŁÓW rynkowych w ramach naszej działalności edukacyjnej.

Statystyki

Zapisz się na nasz newsletter!


© 2018 Rock Solid Investments. All Rights Reserved.