Strona głównaKontakt
SFDR

Informacje wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (Sustainable Finance Disclosure Regulation – SFDR)

ZASI i zarządzane przez nią ASI nie posiadają ściśle zdefiniowanej strategii dotyczącej wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych (dalej jako „Strategia”). ZASI takie podejście argumentuje w następujący sposób:

  1. Bardzo mała skala działalności sprawia, że definiowanie Strategii na poziomie ZASI i ASI jest bezcelowe na tym etapie rozwoju i nie wpływa na poziom zrównoważonego rozwoju w skali makro;
  2. Głównymi kategoriami lokat, które są przedmiotem decyzji inwestycyjnych ZASI w zarządzanych ASI są fundusze ETF, których emitentami są duże, międzynarodowe instytucje finansowe (np. Blackrock, Vanguard, State Street Global Advisors, Lyxor Asset Management). Instytucje uwzględniają czynniki związane ze zrównoważonym rozwojem, tzw. ESG [E – Środowisko (ang. environmental), S – Społeczna odpowiedzialność (ang. social responsibility), G – Ład korporacyjny (ang. corporate governance)] w swojej działalności. ZASI i ASI inwestując w fundusze ETF, których emitentami są wspomniane instytucje, pośrednio uwzględnia czynniki związane z  ochroną środowiska naturalnego, odpowiedzialnością społeczną i ładem korporacyjnym pochodzące od tych instytucji;
  3. ZASI i zarządzane przez nią ASI korzystają z usług zagranicznego prime brokera, którzy dostarcza danych związanych z ESG – analiza owych danych na poziomie lokat ASI wskazuje na relatywnie wysoki poziom odpowiedzialności środowiskowo-społecznej i w zakresie ładu korporacyjnego. ZASI począwszy od maja 2022 publikuje tzw. ESG score dla lokat zarządzanych ASI na swojej stronie internetowej: https://rocksolidinvestments.pl/aifm-2
  4. Przedmiotem lokat ASI są instrumenty finansowe z państw, członków  Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (ang. Organisation for Economic Co-operation and Development – OECD), Hongkongu i Singapuru. Państwa OCED oraz Singapur i Hongkong należą do grupy państw rozwiniętych. ZASI przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych przyjmuje, że większość instrumentów finansowych wyemitowanych przez podmioty pochodzące z tych  państw spełnia  wymogi zrównoważonego rozwoju.

Stworzenie strategii dotyczącej wprowadzenia do działalności ZASI  i zarządzanych przez niego ASI ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych jest planowane w momencie osiągnięcia poziomu 100 mln EUR aktywów pod zarządzaniem ZASI.

Zapisz się na nasz newsletter!


© 2018 Rock Solid Investments. All Rights Reserved.