Strona głównaKontakt
Informacje dla inwestorów 19 lipca 2021

Uchwała dotycząca rozpoczęcia pobierania opłaty za zarządzanie

Komplementariusz spółki ASI Globalna Multistrategia RSI AIFM („ASI”) w dniu 1 lipca 2021 roku podjął uchwałę dotyczącą rozpoczęcia pobierania opłaty za zarządzanie funduszem ASI Globalna Multistrategia RSI AIFM.

Opłata za zarządzanie ASI, zarządzanym przez Komplementariusza, zostaje obniżona z poziomu 0,08% miesięcznie do poziomu 0,00% do dnia 31 grudnia 2021 roku.

© 2018 Rock Solid Investments. All Rights Reserved.