Strona głównaKontakt
Informacje dla inwestorów 7 kwietnia 2022

Podsumowanie marca 2022 Funduszu Multistrategia

Prezentujemy podsumowanie miesiąca marca dla alternatywnego funduszu inwestycyjnego Multistrategia.

Marzec zakończyliśmy w  zgoła odmiennych nastrojach niż to miało miejsce w lutym. Fundusz z nawiązką odrobił straty, które wygenerował w lutym i które były w głównej mierze, przypomnę efektem wydarzeń, których przewidzieć nie sposób.

Stopa zwrotu z portfela wyniosła 0,8% na plusie i w głównej mierze została wygenerowana w drugiej połowie miesiąca.

Pierwsza połowa miesiąca to zastanawianie się jakie implikacje dla rynków finansowych ma zaistniała sytuacja czyli agresja Rosji na Ukrainę.

Stosując terminologię wojskową można byłoby to porównać do przegrupowania sił funduszu w pierwszej części marca, a następnie kontratak w drugiej części miesiąca.

Kontratak był udany i spowodował, że to stopa zwrotu na koniec miesiąca była pozytywna chociaż w pierwszej połowie miesiąca często byliśmy w obszarach ujemnych.

Co się łącznie na nią złożyło? Popatrzymy sobie na rozbicie tej stopy zwrotu i podział na ten znaczną część praktyczną i alternatywną, to mamy do czynienia z dosyć ciekawą sytuacją, w której część akcyjna i część obligacyjna (czyli dwie składowe części klasycznej), idealnie praktycznie się ze sobą znosiły, czyli pozytywnej stopie zwrotu z rynku akcji, towarzyszyła praktycznie identyczna negatywna stopa zwrotu z rynku obligacji. Po skompensowaniu części obligacyjnej wychodzi na to, że w głównej mierze na pozytywną stopę zwrotu z portfela wpływały alternatywne pomysły, które dodały do miesięcznej stopy zwrotu około 0,8%.

Więcej informacji znajdziesz w filmie:

Nie będzie pewnie niespodzianką, że w dużej mierze te pomysły bardziej trafione odbywały się w obszarze towarów (surowców). To jest taka klasa aktywów, która jest obecnie bardzo popularna i generuje pozytywne stopy zwrotu w przeciwieństwie do zachowania akcji i obligacji, którychwartość od początku roku spada.

Ta klasa aktywów dynamicznie rośnie, jak to przystało na końcową fazę cyklu koniunkturalnego, w której właśnie surowce zachowują się najlepiej.

Cały czas relacja pomysłów trafionych do nietrafionych jest bardzo pozytywna w ujęciu skumulowanym. Pomysłów trafiony łącznie mamy 57, natomiast nietrafionych 22, od startu operacyjnego funduszu w lipcu zeszłego roku.

Jak to wszystko przekłada się na zwrot z portfela od jego startu operacyjnego? Stopa obecnie wynosi około + 1,5% po wszystkich kosztach oraz zobowiązaniach podatkowych funduszu.

Jak kształtowały się wyniki Funduszu w poprzednich miesiącach?

© 2018 Rock Solid Investments. All Rights Reserved.