Strona głównaKontakt
Informacje dla inwestorów 5 stycznia 2023

Podsumowanie 4 kwartału oraz całego 2022 roku

Witam Państwa na podsumowaniu 4 kwartału oraz zakończonego już niedawno roku 2022 dla alternatywnego funduszu inwestycyjnego Multistrategia, przy czym większy nacisk położymy na omówienie wyników i determinant z perspektywy całego roku 2022. Jeżeli chodzi o zakończony miniony kwartał, to można go z perspektywy tego jak zachowywały się globalne rynki finansowe, ocenić umiarkowanie pozytywnie.

Co na ten wynik się złożyło, dowiedz się z video:

Z perspektywy roku 2022 fundusz Multistrategia wygenerował wynik na poziomie +0,54%. Jest to wynik oparty na nieaudytowanych danych finansowych, więc w sprawozdaniu Multistrategii, wynik może się delikatnie zmienić, czy to w górę czy to w dół.
No i czy my jesteśmy z tego wyniku zadowoleni? Jeżeli mielibyśmy sobie wystawiać ocenę w sklai szkolnej od 1 do 6 to pewnie wystawilibyśmy sobie ocenę dobrą czyli 4. Na tle globalnego rynku akcji i rynku obligacji, wynik ten prezentuje się bardzo dobrze. Dla rynku akcji był to najgorszy rok od kryzysowego 2008 roku, natomiast na rynku obligacji był to najgorszy rok od blisko stu lat. Na tle rynku i ujemnego wyniku rynku akcji na poziomie blisko minus 20% i ujemnego w wyniku rynku obligacji na poziomie blisko minus 15%, nasze 0,5% na plusie wygląda całkiem przyzwoicie. Dlaczego nie lepsza ocena? Ponieważ stawiamy przed sobą wysokie wymagania i cel inwestycyjny był trochę wyższy.
Liczymy na to, że z naszej perspektywy rok 2023 będzie jeszcze lepszy niż 2022, który był dobry i że za 12 miesięcy, kiedy będziemy omawiali wyniki za rok 2023, będziemy mogliby wystawić sobie ocenę celującą, a przynajmniej bardzo dobrą i będziemy mogli pochwalić się tym, że nie tyle udało nam się ochronić nominalną wartość kapitału na tym bardzo trudnym rynku, co zrealizować cel inwestycyjny funduszu z perspektywy 12-miesięcznej.

Dziękuję Państwu bardzo za uwagę i do usłyszenia.

© 2018 Rock Solid Investments. All Rights Reserved.