Strona głównaKontakt
Informacje dla inwestorów 11 maja 2022

Podsumowanie kwietnia 2022 Funduszu Multistrategia

Prezentujemy podsumowanie miesiąca kwietnia dla alternatywnego funduszu inwestycyjnego Multistrategia.

Po zakończeniu miesiąca kwietnia większość inwestorów na globalnym rynku akcji miny ma raczej nietęgie.

Zarówno globalne akcje i obligacje w kwietniu dosyć istotnie straciły do wartości nominalnej. Globalny rynek akcji stracił 8% na wartości i był to największy miesięczny spadek od marca 2020 roku. Z kolei indeks globalnych obligacji o wysokiej wartości kredytowej (ang. investment grade) przecenił się około 4%.

Na tym tle fundusz Multistrategia wypracował całkiem przyzwoitą stopę zwrotu poziomie plus 0,18%.

Sprawia to, że od początku roku fundusz osiągnął stopę zwrotu na poziomie plus 0,32% po wszystkich kosztach oraz obciążenie w podatkowych jakie są związane z funduszem.

Od początku startu operacyjnego, czyli od lipca 2021, fundusz generał stopę zwrotu na poziomie plus 1,7% także po wszystkich kosztach i obciążeniach podatkowych.

Więcej informacji znajdziesz w filmie:

Od początku operacyjnej działalności funduszu powtarzam, że jednym z głównych elementów, który będzie rzutował na finalną stopę zwrotu z funduszu będą tak zwane alternatywne pomysły inwestycyjne.

To jak istotny jest ich wpływ na zachowanie całego funduszu, doskonale widać w kwietniu.

Pomysłów, które zamknęliśmy w kwietniu było 6 i wszystkie były trafione.

Większość z nich to były pomysły, które opierały się na zachowaniu pojedynczych towarów i to one w dużym stopniu wpłynęły na to, że pomimo słabego zachowania na rynku akcji i obligacji, fundusz odnotował pozytywną stopę zwrotu.

Zważywszy na sytuację rynkową, prognozowanie tego jak rynek będzie się zachowywał w nadchodzących tygodniach czy miesiącach jest obarczone dużym ryzykiem błędu. Nie staramy się przewidywać tego, w którą stronę pójdzie rynek. Obserwujemy zachowanie poszczególnych klas aktywów, czy to w obszarze towarów czy obligacji i staramy się wyłapywać krótko czy średnioterminowe anomalie i generować pozytywną stopę zwrotu, która będzie się opierała w dużej mierze na tym jak do wyniku będą kontrybuowały alternatywne pomysły inwestycyjne.

Strategie i techniki inwestycyjne jakie stosujemy, pozwalają nam także zarabiać na spadkach wartości różnych aktywów.

Jak kształtowały się wyniki Funduszu w poprzednich miesiącach?

© 2018 Rock Solid Investments. All Rights Reserved.