Strona głównaKontakt
Informacje dla inwestorów 6 marca 2021

Informacja o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

Informujemy, że w dniu 5 marca 2021 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą: ASI GLOBALNA MULTISTRATEGIA RSI AIFM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie („Zgromadzenie”) z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Zgromadzenia.              
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.            
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia, jego zdolności do podejmowania uchwał oraz przyjęcie porządku obrad.              
  4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie z siedzibą w Warszawie do prowadzenia rejestr akcjonariuszy Spółki.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez utworzenie nowych akcji serii B z wyłączeniem prawa pierwszeństwa dotychczasowych wspólników do objęcia nowych akcji w podwyższonym kapitale zakładowym.   
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany aktu założycielskiego  spółki zawiązanej w dniu 13.11.2020 rok
  7. Zamknięcie obrad.          

Zgromadzenie odbyło się w trybie art. 405 Kodeksu spółek handlowych, bez formalnego zwołania i zdolne było do podejmowania wiążących uchwał.

© 2018 Rock Solid Investments. All Rights Reserved.