Strona głównaKontakt
Informacje dla inwestorów 8 marca 2022

Podsumowanie lutego 2022 Funduszu Multistrategia

Przedstawiamy podsumowanie miesiąca lutego dla alternatywnego funduszu inwestycyjnego Multistrategia.

Luty był miesiącem, w którym fundusz zanotował ujemną stopę zwrotu na poziomie –0,61%, co było wynikiem wydarzeń, których przewidzieć nie sposób czyli z dnia 24 lutego i rosyjskiej agresji na Ukrainie.

W naszym podejściu inwestycyjnym, nie staramy się prognozować czy to wydarzeń czy to efektów wydarzeń politycznych i geopolitycznych, ze względu na to, że jest to bardzo trudne i nieprzewidywalne, a często typu wydarzenia mają dosyć krótkotrwały wpływ na zachowanie rynków finansowych.

Tym razem się przeliczyliśmy, patrząc stricte na pewne pomysły, które chcieliśmy zaimplementować i patrząc tak jak zawsze patrzymy czyli przez pryzmat relacji zysku do ryzyka, uważaliśmy je za korzystne.

Okazało się, że to wydarzenia z końca lutego, tą relację zysku do ryzyka dosyć gwałtownie zaburzyły.

Luty 2022 był pierwszym miesiącem, w którym relacja pomysłów trafionych do nietrafionych była niekorzystna. Pomysłów trafionych mieliśmy 3, a pomysłów nietrafionych 4, czyli relacja dwa pomysły trafione do jednego nietrafionego nie została zachowana.

W ujęciu skumulowanym te statystyki wyglądają bardzo dobrze i liczba pomysłów trafionych przewyższa liczbę pomysłów nietrafionych.

Wbrew temu co mieliśmy w styczniu, czyli negatywnym stopom zwrotu z klasycznej części portfela na rynku akcji oraz na rynku obligacji, niestety tutaj te pomysły tak jak to miało miejsce w styczniu nie pomogły,  a zaszkodziły.

Więcej informacji znajdziesz w filmie:

Czy jesteśmy z tego zadowoleni? Oczywiście nie, bo wolelibyśmy żeby ta stopa była dodatnia, natomiast zważając na okoliczności uważamy, że bardzo źle naszej pracy nie wykonaliśmy, chociaż zawsze można było wykonać ją lepiej.

Jeśli odstawimy na bok ogrom ludzkiej tragedii, który się rozgrywa za naszą wschodnią granicą, po ludzku jest nam bardzo z tego powodu przykro, natomiast zawodowo trzeba ten element emocji i współczucia oddzielić. To co się wykształciło na rynku finansowym wskutek tego co się dzieje na wschodzie, w średnim czy nawet w krótkim terminie, wytworzyło wiele okazji inwestycyjnych. Nie będzie niczym nadzwyczajnym jeżeli powiemy, że w inwestowaniu tak jak w handlu, ta sytuacja sprawiła, że wiele aktywów stało się dosyć atrakcyjnych i można je nabyć po cenach atrakcyjniejszych niż jeszcze kilka tygodni temu.

Żyję na tym świecie 40 lat i ze scenariuszem wojennym nie miałem do czynienia jeżeli chodzi o podejmowanie decyzji inwestycyjnych. Jest to dla mnie nowość, z której wyciągam naukę i wnioski na przyszłość.

Negatywny zwrot w lutym przełożył się na to, że wynik od startu funduszu spadł poniżej 1% po kosztach i po obciążeniach podatkowych. Dalej jesteśmy na plusie, dalej walczymy o jak najlepszy wynik.

Jak kształtowały się wyniki Funduszu w poprzednich miesiącach?

© 2018 Rock Solid Investments. All Rights Reserved.