Strona głównaKontakt
Informacje dla inwestorów 28 października 2021

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników

Informujemy, że na dzień 19 listopada 2021 r. na godzinę 10.00, w Kancelarii Notarialnej  przy ul. Plac 3 Maja 13 w Radomsku (97-500) zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą ASI GLOBALNA MULTISTRATEGIA RSI AIFM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie („Zgromadzenie”) z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Zgromadzenia;
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia, jego zdolności do podejmowania uchwał oraz przyjęcie porządku obrad;
  4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta, który dokona badania sprawozdania finansowego Spółki za lata 2021 i 2022;
  5. Zamknięcie obrad.

© 2018 Rock Solid Investments. All Rights Reserved.