Strona głównaKontakt
Od Sasa do Lasa czyli kilka słów o polityce monetarnej w Stanach Zjednoczonych

W artykule z 21 stycznia tego roku Czy to już koniec cyklu zacieśniania monetarnego przez amerykańską Rezerwę Federalną? postawiliśmy tezę, że cykl podwyżek stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych nie dobiegł końca, a jedynie czeka nas dłuższa przerwa w oczekiwaniu na kolejną podwyżkę.
Od tego czasu komunikaty płynące z Federalnego Komitetu Otwartego Rynku (z ang. Federal Open Market Committee) stały się jeszcze bardziej „gołębie”. Spowodowało to zwrot o 180% w oczekiwaniach rynkowych dotyczących kształtowania się polityki monetarnej za Oceanem w przyszłym roku. O ile jeszcze w listopadzie 2018 roku rynek oczekiwał dwóch podwyżek stóp procentowych przez FOMC, to pod koniec marca tego roku były to dwie, ale obniżki.


Wykres – Oczekiwania rynkowe odnośnie zmian stóp procentowych w USA w 2020 roku

alt text


Źródło: Blackrock

Goldilocks market w pierwszym kwartale tego roku

Taka sytuacja spowodowała, że na rynkach finansowych mieliśmy do czynienia, analogicznie jak w roku 2016 i 2017, z tzw. goldilocks market, a mianowicie dynamicznym wzrostem indeksów akcyjnych przy jednoczesnym spadku rentowności obligacji skarbowych (i w konsekwencji wzroście ich ceny). Termin ten, stworzony przez globalną społeczność inwestycyjną, wywodzi się z określenia goldilocks economy. Jest to sytuacja, w której gospodarka nie rozwija się ani za szybko ani za wolno (można by dopowiedzieć, że rozwija się „w sam raz”) i nie są konieczne żadne działania w polityce gospodarczej (w tym konkretnym przypadku polityce monetarnej) aby ten stan zmieniać.


Wykres – Stopy zwrotu z wybranych indeksów w pierwszym kwartale 2019 roku

alt text


*S&P500 – akcje amerykańskie; ICE US Treasury Core Bond – amerykańskie obligacje skarbowe; Eurostoxx50 – akcje krajów ze strefy euro; Bloomberg Barclays Euro Treasury Bond – obligacje skarbowe krajów ze strefy euro; MSCI Emerging Markets – akcje z rynków wschodzących; JP Morgan EMBI Global Core – obligacje skarbowe z rynków wschodzących denominowane w USD *


Źródło: ishares.com

Oczywiście taka sytuacja nigdy nie trwa wiecznie i prędzej czy później okazuje się kto miał rację. Czy są to inwestorzy na rynku akcji, co byłoby równoznaczne z tym, że wzrost gospodarczy przyspieszy, pojawi się presja inflacyjna, a w konsekwencji konieczność powrotu do zacieśniania monetarnego, a to spowoduje wzrost rentowności obligacji skarbowych i prawdopodobny wzrost na rynku akcji. Czy może rację mają inwestorzy na rynku obligacji, co z kolei oznaczałoby, że wzrost gospodarczy znacząco spowolni, a to skłoni banki centralne do luzowania polityki monetarnej, co spowoduje spadek rentowności obligacji skarbowych i przecenę na rynku akcji (w obawie przed nadchodzącą recesją).

Prawdopodobny kolejny ruch ze strony FOMC to podwyżka stóp procentowych

My uważamy, że rynek zdecydowanie przereagował z oczekiwaniami odnośnie przyszłej polityki monetarnej w USA. Wskaźniki wyprzedzające koniunktury dla amerykańskiej gospodarki (ISM /PMI z tych najbardziej popularnych) sugerują, że gospodarka amerykańska znajduje się cały czas w fazie ekspansji. Skłania nas do jedynie niewielkiej rewizji tezy z 21 stycznia – kolejnym ruchem ze strony FOMC, na który jednak może nam przyjść poczekać kilka miesięcy dłużej niż zakładaliśmy na początku roku, będzie podwyżka stóp procentowych, a nie obniżka jak obecnie szacuje rynek.


Niniejszy materiał odzwierciedla opinie i wiedzę jego autorów na dzień jego sporządzenia oraz został wydany jedynie w celach informacyjnych i nie jest ofertą ani zachętą do dokonywania transakcji kupna lub sprzedaży papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych. Komentarz nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej, analizy inwestycyjnej, analizy finansowej ani innej rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczącej transakcji w zakresie instrumentów finansowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

Zapisz się na nasz newsletter!


© 2018 Rock Solid Investments. All Rights Reserved.