Strona głównaKontakt
Debiut pierwszego bitcoinowego funduszu ETF z najlepszym wynikiem w historii

W dzisiejszym nagraniu, skupiamy się na głośnym wydarzeniu, który wzbudziło duże zainteresowanie inwestorów, a mianowicie debiucie pierwszego funduszu ETF, który śledzi zachowanie waluty wirtualnej Bitcoin. W ciągu pierwszych dwóch dni notowań tego funduszu, inwestorzy wpłacili do niego ponad 1 miliard USD aktywów. Był to najlepszy wynik w historii debiutów funduszy ETF.

Zastanawiamy się czy entuzjazm inwestorów jest uzasadniony, przy czym nie zrobimy tego przez pryzmat oceny czy Bitcoin ma przed sobą świetlane perspektywy czy też nie, a przez pryzmat samej konstrukcji tego produktu.

Istotną informacją jest to, że ów fundusz nie inwestuje bezpośrednio w walutę wirtualną Bitcoin, tylko robi to za pomocą kontraktów terminowych futures.

Jeżeli mielibyśmy oceniać taką konstrukcję przez pryzmat naszych doświadczeń z innymi ETF-ami, głównie ETF-ami towarowymi, to naszym zdaniem nie jest najlepszym pomysłem aby na takiego Bitcoina uzyskiwać ekspozycję przez ETFa.

Historia pokazuje, że ETF-y towarowe, które kupują kontrakty terminowe futures na dany towar, niekoniecznie osiągały historycznie dobre wyniki. Wręcz, zderzając je z zachowaniem aktywa bazowego, wyniki często były tragiczne i nie zapewniały ekspozycji na dane aktywo.

Dlaczego tak się dzieje?

Na bazie przytoczonych argumentów, widzimy, że inwestycja w bitcoinowego ETF nie musi być najlepszym rozwiązaniem jeżeli chcemy uczestniczyć w zmianie ceny tegoż bitcoina.

W przypadku tej waluty lepszym sposobem jest po prostu kupno bitcoina, w przeciwieństwie do surowców takich jak ropa, zboża czy kakao, ponieważ nie ma problemów ze składowaniem tego aktywa bazowego. Pocieszające jest na pewno to, że europejscy inwestorzy na chwilę obecną z tego rozwiązania nie skorzystają, ponieważ jest to rozwiązanie, które zostało uruchomione w Stanach Zjednoczonych. Zapewne większość inwestorów tzw. inwestorów detalicznych w Unii Europejskiej, ETF-ów, które są notowane na rynku amerykańskim kupować nie może. Mogą to tylko robić inwestorzy profesjonalni.

Zapraszamy do śledzenia innych naszych nagrań.

Niniejszy materiał odzwierciedla opinie i wiedzę jego autorów na dzień jego sporządzenia oraz został wydany jedynie w celach informacyjnych i nie jest ofertą ani zachętą do dokonywania transakcji kupna lub sprzedaży papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych. Komentarz nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej, analizy inwestycyjnej, analizy finansowej ani innej rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczącej transakcji w zakresie instrumentów finansowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

Zapisz się na nasz newsletter!


© 2018 Rock Solid Investments. All Rights Reserved.