Strona głównaKontakt
Jak inwestować w okresie stagflacji?

Od kilku lat komunikujemy się z rynkiem słowem pisanym, publikując artykuły o charakterze rynkowym i edukacyjnym. Postanowiliśmy urozmaicić tę formę i do słowa pisanego, dodać wizję i fonię. W naszym debiutanckim materiale video, zajmujemy się tematem, o którym dużo mówi się w ostatnim czasie w mediach, a więc stagflacją.

Czym jest stagflacja?

Stagflacja jest to zjawisko gospodarcze, które polega na tym, że jednocześnie występuje niski wzrost gospodarczy czyli gospodarka rozwija się wolniej, ale jednocześnie mamy do czynienia z wysokim poziomem inflacji.

Obecnie w globalnej gospodarce takiego otoczenia sytuacyjnego nie ma, bo ile mamy do czynienia z wysoką inflacją, to także tempo wzrostu jest bardzo przyzwoite.

Natomiast istnieją obawy czy w przyszłym roku to tempo wzrostu nie będzie dużo niższe, a inflacja nie pozostanie to podwyższonym poziomie.

Na pytanie czy stagflacja zawita w przyszłym roku do globalnej gospodarki nie odpowiemy, natomiast postanowiliśmy tego tematu dotknąć z innej perspektywy, dużo istotniejszej dla inwestorów.

Dlaczego stagflacja jest istotna dla inwestorów na rynku akcji?

Postanowiliśmy skupić się na tym jak inwestować jeżeli rzeczywiście stagflacji się obawiamy. Jeżeli mielibyśmy się takiego otoczenia stagflacyjnego doszukiwać bazując na przykładzie gospodarki amerykańskiej, to musimy się cofnąć kilkanaście lat, ponieważ ostatni kwartał, w którym mieliśmy do czynienia z taką sytuacją, że wzrostu gospodarczy był niski a instalacja podwyższona miał miejsce w 2006 roku. Jeden kwartał 2006 roku to był kwartał, w którym takie właśnie zjawisko miało miejsce.

Dlaczego stagflacja jest tak istotna dla inwestorów na rynku akcji? Wyjaśniamy to na przykładzie porównania 4 scenariuszy w poniższym materiale video.

Radek Piotrowski, Doradca Inwestycyjny

Podsumowując, jeżeli inwestujemy na amerykańskim rynku akcji, obawiamy się stagflacji i chcąc bazować na doświadczeniach z przeszłości, to chcąc minimalizować straty, powinniśmy skierować się ku sektorom ochrony zdrowia i energetycznemu, natomiast jeżeli chcielibyśmy zarobić pieniądze na tym, że stagflacja nadejdzie, to idealną strategią inwestycyjną byłoby kupno sektorów ochrony zdrowia i energetycznego oraz jednocześnie krótka sprzedaż sektorów IT czy przemysłowego.

Zapraszamy do śledzenia kolejnych naszych nagrań.

Niniejszy materiał odzwierciedla opinie i wiedzę jego autorów na dzień jego sporządzenia oraz został wydany jedynie w celach informacyjnych i nie jest ofertą ani zachętą do dokonywania transakcji kupna lub sprzedaży papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych. Komentarz nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej, analizy inwestycyjnej, analizy finansowej ani innej rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczącej transakcji w zakresie instrumentów finansowych, o których mowa w ustawie z dnia
29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

Zapisz się na nasz newsletter!


© 2018 Rock Solid Investments. All Rights Reserved.