Strona głównaKontakt
Czy inwestycja na chińskim rynku akcji była w tym roku dobrym pomysłem?

Podejmujemy temat, który spędza sen z powiek wielu inwestorów czyli zachowanie chińskiego rynku akcji. Wiele osób upatruje w Chinach dobrej okazji inwestycyjnej ze względu na dynamiczne tempo wzrostu gospodarczego.

Tempo to jest dużo niższe niż jeszcze kilka lat temu, kiedy wynosiło w skali roku 10%  i więcej. W tym roku to będzie 8%, a w przyszłym, jeżeli wierzyć prognozom,będzie to 5%.

Jednak to dosyć dynamiczne w porównaniu z rynkami rozwiniętymi tempo wzrostu gospodarczego, nijak przekłada się na zachowanie chińskiego rynku akcji.

Inwestycja w indeks akcji chińskich MSCI China w tym roku nie była najlepszym pomysłem i skutkowała ujemną stopą zwrotu na poziomie kilkunastu procent. Jeżeli ktoś zainwestowałw okolicach połowy lutego, to jego inwestycja jest obecnie warta mniej o 25% niż w tej połowie lutego.

Wielu inwestorów zapewne zadaje sobie pytanie co dalej?

Jesteśmy po dużych spadkach i oczywiście jak coś spadło, to nie oznacza, że zaraz zacznie rosnąć. W tym wypadku mamy jednak dla inwestorów umiarkowanie optymistyczną informację. Specjaliści z jednego z banków inwestycyjnych przeanalizowali zachowanie indeksu MSCI China na przestrzeni ostatnich 10 lat i zidentyfikowali trzy, a czasami nawet cztery fazy, które ten indeksakcyjny wykazywał.

Była to faza desperacji, nadziei, wzrostu oraz optymizmu.

Czym charakteryzują się te fazy, jak długo trwają, jaka jest średnia stopa zwrotu w tych fazach, a przede wszystkim w jakiej fazie znajdujemy się obecnie – dowiesz się tutaj:

Tegoroczne zachowanie chińskiego rynku akcji, w szczególności od połowy lutego można z dużą dozą prawdopodobieństwa przypisać do fazy desperacji kiedy indeksprzecenia się o kilkadziesiąt procent.

Podsumowując, jeżeli ścieżka zachowania indeksu MSCI China jaką obserwowaliśmy w ostatnich 10 latach miałaby się powtórzyć, to dla inwestorów na chińskim rynku akcji być może nastaną nieco lepsze czasy.

Zapraszamy do śledzenia innych naszych nagrań.

Niniejszy materiał odzwierciedla opinie i wiedzę jego autorów na dzień jego sporządzenia oraz został wydany jedynie w celach informacyjnych i nie jest ofertą ani zachętą do dokonywania transakcji kupna lub sprzedaży papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych. Komentarz nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej, analizy inwestycyjnej, analizy finansowej ani innej rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczącej transakcji w zakresie instrumentów finansowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

Zapisz się na nasz newsletter!


© 2018 Rock Solid Investments. All Rights Reserved.