Strona głównaKontakt
Napływy środków do funduszy akcyjnych, a zachowanie amerykańskiego rynku akcji

Na amerykańskim rynku akcji można w tym roku zaobserwować ciekawą anomalię. Bardzo udany dla inwestorów styczeń i luty, podczas którego wartość indeksu S&P500 wzrosła 11,1%, nie przełożył się na zwiększone zainteresowanie inwestorów zakupami funduszy akcyjnych.

Jest to o tyle ciekawe zjawisko, że w normalnych warunkach rynkowych, korelacja pomiędzy zachowaniem amerykańskiego rynku akcji, a napływami środków do funduszy akcyjnych jest bardzo wysoka. Z podobną anomalią w ostatnich 12 latach mieliśmy do czynienia jedynie dwukrotnie – na początku 2009 oraz 2016 roku.


Wykres 1 – Napływy środków do amerykańskich funduszy akcyjnych (2-miesięczna średnia ruchoma; w mld USD) na tle 2-miesięcznego zachowania się indeksu S&P500

alt text


Źródło: Goldman Sachs

Taka sytuacja (dane na temat napływów bazują zarówno na funduszach aktywnie zarządzanych, jak i pasywnych ETFach) może wskazywać na to, że wielu inwestorów „nie załapało się” na styczniowo-lutowy rajd. Historia mogłaby sugerować, że podobnie jak w przypadku wspomnianych lat 2009 i 2016, możemy mieć przed sobą okres bardzo dobrej koniunktury na rynku akcji.

Późna faza cyklu koniunkturalnego, o której wspominaliśmy w artykule z 27 stycznia tego roku Czy banki centralne „zatopią” globalny rynek akcji?, malejąca dynamika wzrostu zysków spółek oraz wskaźniki sentymentu rynkowego, [którym, choć nadal znajdują się w obszarach neutralnych, to po blisko 17-procentowym wzroście indeksu S&P500 między 24 grudnia zeszłego roku, a 8 marca tego roku, bliżej ponownie do obszarów euforycznych], sprawiają, że relacja zysku do ryzyka na rynku akcji uległa dosyć istotnemu pogorszeniu względem grudnia zeszłego roku.

Dlatego naszym zdaniem silny wzrost zainteresowania inwestorów za Oceanem zakupem funduszy akcyjnych, wydaje się mało prawdopodobny. Historycznie napływy do funduszy akcyjnych były dosyć silnie związane z perspektywami dla globalnej gospodarki. Te zdają się stabilizować, o czym pisaliśmy w zeszłotygodniowym artykule Recesja czy może najgorsze już za nami? Perspektywy dla światowej gospodarki, ale nie spodziewamy się, że globalna gospodarka wejdzie w najbliższym czasie w fazę dynamicznego ożywienia, powodując silny napływ środków do funduszy akcyjnych.


**Wykres 2 – Napływy do amerykańskich funduszy akcyjnych (w mld USD; 12-miesięczna średnia) na tle globalnego wskaźnika PMI dla przemysłu **

alt text


Źródło: Goldman Sachs


Niniejszy materiał odzwierciedla opinie i wiedzę jego autorów na dzień jego sporządzenia oraz został wydany jedynie w celach informacyjnych i nie jest ofertą ani zachętą do dokonywania transakcji kupna lub sprzedaży papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych. Komentarz nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej, analizy inwestycyjnej, analizy finansowej ani innej rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczącej transakcji w zakresie instrumentów finansowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

Zapisz się na nasz newsletter!


© 2018 Rock Solid Investments. All Rights Reserved.