Strona głównaKontakt
Uruchomiliśmy stronę internetową dla alternatywnego funduszu inwestycyjnego Multistrategia

Uprzejmie informujemy, że nasza spółka zależna RSI AIFM zarządzająca alternatywnym funduszem inwestycyjnym Multistrategia, uruchomiła dla funduszu stronę internetową www.multistrategia.com

Dzięki temu fundusz, posiadający formę prawną spółki komandytowo-akcyjnej, zrealizował wymóg posiadania własnej strony internetowej, na której umieszczane powinny być informacje istotne dla inwestorów funduszu.

Multistrategia to alternatywny fundusz inwestycyjny

 • Fundusz ma globalny charakter i inwestuje w różne klasy aktywów.
 • Stosuje wiele strategii inwestycyjnych w tym samym czasie.
 • Ma na celu dostarczanie pozytywnej stopy zwrotu niezależnie od zachowania rynków akcji, obligacji, surowców czy walut.
 • Pozwala ograniczyć ryzyko charakterystyczne dla jednej klasy aktywów lub pojedynczej strategii.
 • Realizacja polityki inwestycyjnej odbywa się z użyciem funduszy ETF i kontraktów terminowych futures.
 • Cel inwestycyjny to generowanie rocznej stopy zwrotu na poziomie LIBOR3M +3 pkt% przy zachowaniu umiarkowanego poziomu ryzyka inwestycyjnego.

O funduszu Multistrategia

 • Podmiot zarządzający: RSI AIFM sp. z o.o.
 • Podejście: multi-strategy.
 • Stopa odniesienia: LIBOR 3M + 3 pkt % p.a.
 • Zalecany horyzont inwestycyjny: 4 lata.
 • Opłata za zarządzanie: 0,96 % rocznie.
 • Opłata za wynik: 20% nadwyżki powyżej stopy odniesienia z zachowaniem zasady high water mark.
 • Waluta bazowa: Polski złoty (PLN).

Zapraszamy serdecznie.

Zapisz się na nasz newsletter!


© 2018 Rock Solid Investments. All Rights Reserved.