Strona głównaKontakt
Sporządzanie okresowych raportów dla KNF, ASI i ZASI działających na rynkach regulowanych

Jeżeli poszedłeś śladami RSI AIFM – zarządzasz aktywami za pośrednictwem alternatywnych funduszy inwestycyjnych i lokujesz środki inwestorów na rynkach regulowanych ciąży na tobie okresowy obowiązek sporządzania okresowych raportów dotyczących twojej działalności i przesyłania ich do Komisji Nadzoru Finansowego.

Jeżeli:

  • chciałbyś scedować obowiązek sporządzania okresowych raportów dla KNF z tytułu prowadzonej działalności zarządzania aktywami na podmiot, który posiada wiedzę i doświadczenia oraz niezbędne do sporządzenia takich raportów uporządkowane dane rynkowe
  • jesteś w stanie dostarczyć podstawowe informacje instrumentach finansowych, wchodzących w skład twojego portfela w określonym formacie.

zapraszamy do współpracy.

W ramach tej usługi przygotujemy dla ciebie raport w formacie wymaganym przez regulatora formacie.xml zarówno dla spółki zarządzającej (tzw. ZASI) jak i zarządzanych alternatywnych funduszy inwestycyjnych (tzw. ASI), który samodzielnie będziesz mógł wysłać do regulatora. Taki obowiązek ciąży na tobie raz w roku, a data graniczna dla wysyłki raportu jest 31 stycznia.

Zapisz się na nasz newsletter!


© 2018 Rock Solid Investments. All Rights Reserved.