Strona głównaKontakt
Rentowności obligacji skarbowych spadają. Co dalej?

W przeciwieństwie do zeszłego roku, którego podsumowanie możecie znaleźć w artykule z 7 stycznia Inwestycyjny hit i kit minionego 2018 roku, ten rok jest bardzo pozytywny dla inwestorów. Stopy zwrotu z większości klas aktywów są dodatnie. Co prawda nieco gorsze dane makroekonomiczne w maju spowodowały korektę na rynkach akcji, ale była ona jednak stosunkowo niewielka. Odważni inwestorzy, którzy wykorzystali ją jako okazję do zakupów, mogą cieszyć się z przyzwoitych, dodatnich stóp zwrotu.

Rentowności obligacji spadają w tym roku

Grupę zadowolonych inwestorów tworzą także ci, którzy w tym roku za kierunek inwestycji obrali obligacje skarbowe. Rentowności tych papierów w 2019 roku spadały, co jest równoznaczne ze wzrostem ich cen.

Wykres 1 – Zmiana rentowności wybranych aktywów w 2019 roku (na zielono zaznaczone wybrane obligacje / grupy obligacji)

Dane na 30 czerwca 2019 roku

Źródło: Goldman Sachs

Czy spadek rentowności może być kontynuowany?

Wielu inwestorów zastanawia się obecnie zapewne czy tak dynamiczny spadek rentowności jak tegoroczny może być kontynuowany. Do tej grupy zaliczają się również autorzy niniejszego artykułu, przy czym nas najbardziej interesuje czy zjawisko to będzie kontynuowane w obszarze bezpiecznych obligacji skarbowych. Wszak opisywane przez nas zjawisko goldilocks market (artykul z 19 czerwca „Goldilocks market” po raz drugi, czyli akcje ramię w ramię z obligacjami) trwa, nie licząc krótkiej jednomiesięcznej przerwy w maju, praktycznie cały obecny rok.

Zasadniczo,w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie postawione w poprzednim akapicie, należałoby spojrzeć na to jak kształtują się oczekiwania inflacyjne czy perspektywy dla polityki monetarnej. Metodologicznie jest to podejście poprawne, szczególnie jednak w przypadku przewidywań dotyczących polityki monetarnej, obarczone dużą dozą subiektywnej interpretacji wypowiedzi osób kształtujacych tą politykę.

Sentyment rynkowy blisko ekstremalnych poziomów

Nasi wierni czytelnicy wiedzą, że my staramy się tego typu osądów unikać i skupiamy się na metodzie „szkiełka i oka” analizujac namacalne dane liczbowe oraz, że w krótkim terminie główną determinantą zachowania aktywów jest sentyment rynkowy (artykuł z 18 października 2018 roku Sentyment prawdę Ci powie, czyli jak inwestować w krótkim terminie).  W odpowiedzi na pytanie – jak kształtuje się sentyment rynkowy do bezpiecznych aktywów, do której to grupy zaliczamy obligacje skarbowe – spojrzeliśmy na wskaźnik apetytu na ryzyko, publikowany przez nasz ulubiony bank inwestycyjny.

Wykres 2 – Wskaźnik apetytu na ryzyko (Risk appetite indicator) w podziale na ryzykowne (Risky assets) i bezpieczne (Safe assets) klasy aktywów

Źródło: Goldman Sachs

Gdzie będą rentowności obligacji skarbowych z rynków rozwiniętych za dwanaście miesięcy?

Dla grupy aktywów bezpiecznych (z ang. safe assets) wskaźnik apetytu na ryzyko (z ang. risk appetite indicator), będący odzwierciedleniem nastawienia inwestorów do tego typu aktywów, znajduje się na poziomach obserwowanych w latach 2011, 2015 i 2016, nieznacznie powyżej poziomów, jakie można było zaobserwować na przełomie 2008 i 2009 roku. Po każdym z tych okresów mieliśmy do czynienia ze wzrostem rentowności obligacji skarbowych z rynków rozwiniętych. Nie mamy podstaw żeby sądzić, że tym razem będzie odwrotnie. W związku z tym uważamy, że za dwanaście miesięcy rentowności obligacji skarbowych z rynków rozwiniętych będą wyżej niż obecnie.

Niniejszy materiał odzwierciedla opinie i wiedzę jego autorów na dzień jego sporządzenia oraz został wydany jedynie w celach informacyjnych i nie jest ofertą ani zachętą do dokonywania transakcji kupna lub sprzedaży papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych. Komentarz nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej, analizy inwestycyjnej, analizy finansowej ani innej rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczącej transakcji w zakresie instrumentów finansowych, o których mowa w ustawie z dnia  29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

Zapisz się na nasz newsletter!


© 2018 Rock Solid Investments. All Rights Reserved.