Strona głównaKontakt
Rekomendacje firm inwestycyjnych

W dniach 17-18 września 2019 roku, w Warszawie przeprowadziliśmy szkolenie pt. „Rekomendacje firm inwestycyjnych”.

Przykładowe zagadnienia

 • Co jest rekomendacja inwestycyjną, a co nią nie jest
 • Rekomendacja inwestycyjna – regulacje na poziomie Unii Europejskiej / ogólne wymogi
 • Rekomendacja inwestycyjna w ramach usługi doradztwa inwestycyjnego – regulacje / kryteria / wymogi
 • Rekomendacja inwestycyjna o charakterze ogólnym – regulacje / kryteria / wymogi
 • Podmioty i osoby uprawnione do wydawania rekomendacji inwestycyjnych / wytyczne branżowe
 • Procedury wewnętrzne w firmach inwestycyjnych
 • Zarządzanie konfliktami interesów / Regulacje wewnętrzne służące do zarządzania konfliktem interesów
 • Pracownicy odpowiedzialni za zarządzanie konfliktem interesów w firmie inwestycyjnej
 • Ujawnianie konfliktu interesów
 • Nadzór wewnętrzny w firmach inwestycyjnych – inspektor nadzoru / pracownicy zarząd
 • Zasady dystrybucji oraz upubliczniania rekomendacji
 • Treść rekomendacji
 • Selekcja spółek będących przedmiotem rekomendacji
 • Pozyskiwanie danych do sporządzenia rekomendacji
 • Metody wyceny spółek
 • Wpływ rekomendacji na rynek
 • Rekomendacje inwestycyjne w ramach usługi doradztwa inwestycyjnego
 • Nadużycia związane z rekomendacjami
 • Część warsztatowa – stworzenie rekomendacji o charakterze ogólnym

Zapisz się na nasz newsletter!


© 2018 Rock Solid Investments. All Rights Reserved.