Strona głównaKontakt
Przepis na fundusz hedgingowy z wykorzystaniem funduszy ETF

W dniach 22-23 września br. odbyła się konferencja online pt. „Pasywna Rewolucja” na temat
ETF-ów z naszym udziałem. W związku z tym, chcielibyśmy zaprezentować najważniejsze części wykładu Radka Piotrowskiego z RSI.

Fundusze ETF są synonimem inwestowania pasywnego, ale można je z powodzeniem wykorzystywać do inwestowania aktywnego. Jedną z takich aktywnych strategii jest inwestowanie w oparciu o strategię hedgingową.

Jak przedstawia się konstrukcja naszego wehikułu inwestycyjnego w RSI, którego budowę można porównać do funduszu hedgingowego? Po czym możemy rozpoznać fundusz hedgingowy?

Są to takie elementy i techniki inwestycyjne jak:

  • Wykorzystanie instrumentów pochodnych.
  • Stosowanie krótkiej sprzedaży.
  • Opłata uzależniona od wyników inwestycyjnych.
  • Generowanie dodatniego wyniku niezależnie od sytuacji rynkowej.

Radek Piotrowski, Doradca Inwestycyjny, Rock Solid Investments.

Przepis na fundusz hedgingowy z użyciem funduszy ETF czyli jak to robimy w ramach zarządzania naszym funduszem Multistrategia w RSI AIFM?

Podstawowym elementem, który jest niezbędny do tego aby taki fundusz stworzyć jest dostawca usług maklerskich, które pozwolą na wykonywanie wszystkich operacji związanych z instrumentami pochodnymi czy przede wszystkim krótką sprzedażą.

Jeżeli chcemy takiego dostawcę znaleźć, którym zapewni nam szeroką paletę funduszy ETF po rozsądnym koszcie i umożliwi nam kupowanie jaki pożyczanie ETF-ów, musimy się udać poza granice naszego kraju. W Polsce takich dostawców po prostu nie ma lub Jakość ich usług odbiega od tego co możemy dostać za granicą na terenie innych państw Unii Europejskiej.

My takiego dostawcę mamy i on umożliwia nam kupowanie i krótką sprzedaż funduszy ETF. Można to robić łatwo, lekko i przyjemnie online, mając jakiś pomysł inwestycyjny, w którym ta krótka sprzedaż jest jednym z elementów składowych pomysłu, który nas interesuje.

Jak wygląda krótka sprzedaż?

Szukamy podmiotu, który instrument posiada w swoim portfelu, jest nam skłonny go pożyczyć, pożyczamy go, sprzedajemy. Jeżeli cena spadnie, nasz pomysł inwestycyjny się zrealizuje, to w tym momencie instrument możemy odkupić po niższej cenie i zwrócić pożyczkodawcy. Mając już tego dostawcę, który taką funkcjonalność nam udostępnia, możemy spokojnie taką strategię hedgingową, która krótką sprzedaż zawiera, stosować. Samo posiadanie dostawcy nie gwarantuje nam sukcesu. Jest warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym. Wręcz przeciwnie, w niewłaściwych rękach, może to być przepis na dotkliwe straty.

Konieczne jest posiadanie dostatecznej wiedzy i doświadczenia aby takie pomysły realizować. Ostatni element, który jest równie istotny to obok dostępności narzędzi, wiedzy i doświadczenia konieczne są dyscyplina oraz trzymanie nerwów na wodzy. Jeśli nie będziemy zdyscyplinowanymi inwestorami i będziemy podejmowali decyzje w oparciu o emocje, to ryzyko poniesienia straty jest nawet dużo większe niż w przypadku nieposiadania wiedzy i doświadczenia.

Jakie strategie stosujemy? Trzy rodzaje.

  • Kupno ETF-a. Uważamy, że cena danego aktywa wzrośnie, kupujemy dany ETF po konkretnej cenie. Jeżeli nasz scenariusz inwestycyjny się realizuje, to wtedy po pewnym czasie możemy taki ETF sprzedać i zarobić na wzroście ceny.
  • Mamy jakiś pomysł inwestycyjny, w którym uważamy, że cena jednego aktywa zachowa się lepiej od drugiego aktywa oraz krótka sprzedaż drugiego aktywa, które naszym zdaniem będzie się zachowywało gorzej.
  • Odwrócenie pierwszej strategii czyli uważamy, że cena danego aktywa spadnie i w tym momencie znajdujemy ETFa, który odzwierciedla zachowanie tego aktywa, pożyczamy go i sprzedajemy krótko jeżeli nasz pomysł inwestycyjny realizuje się, czyli cena  spada, to po pewnym czasie możemy tego ETFa odkupić po niższej cenie i zwrócić go pożyczkodawcy.

Jak w/w pomysły wyglądają w praktyce? Przykłady znajdziesz tutaj Materiał dostępny jest po zarejestrowaniu się. Zapraszamy.

Dziękujemy organizatorowi Stockbroker.pl za zaproszenie do udziału w tym wydarzeniu.

Niniejszy materiał powstał we współpracy ze spółką RSI AIFM, podmiotem zarządzającym aktywami wpisanym do rejestru Zarządzających Alternatywnymi Spółkami Inwestycyjnymi prowadzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego. Niniejszy materiał odzwierciedla opinie i wiedzę jego autorów na dzień jego sporządzenia oraz został wydany jedynie w celach informacyjno-edukacyjnych i nie jest ofertą ani zachętą do dokonywania transakcji kupna lub sprzedaży papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych. Komentarz nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej, analizy inwestycyjnej, analizy finansowej ani innej rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczącej transakcji w zakresie instrumentów finansowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

Zapisz się na nasz newsletter!


© 2018 Rock Solid Investments. All Rights Reserved.