Strona głównaKontakt
OBSŁUGA PRAWNA przy tworzeniu spółek i przekształcaniu podmiotów prawnych

Rock Solid Investments jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, która powstała z przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej (w trybie art. 484 Kodeksu Spółek Handlowych). Wiedzę jak wygląda proces przekształcenia podmiotów prawnych wykorzystujemy pomagając zainteresowanym firmom w zmianie formy ich działalności.

Nasze usługi w tym obszarze obejmują:

  1. Sporządzenie planu przekształcenia działalności gospodarczej w wybraną spółkę prawa handlowego wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami.
  2. Przeprowadzenie przez proces badania planu przekształcenia przez biegłego rewidenta pod kątem poprawności i rzetelności.
  3. Udział w procesie zawarcia umowy spółki (u notariusza) oraz wpisu w rejestrze spółki przekształconej i wykreśleniu przedsiębiorcy przekształcanego z CEIDG.

Pomagamy także w zakładaniu spółek w systemie e-krs. Posiadamy doświadczenie w tworzeniu spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.

Nasze usługi w tym obszarze obejmują:

1. Pomoc w założeniu profilu w systemie e-krs.

2. Sporządzenie w systemie  e-krs umowy spółki / statutu wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami.

3. Pomoc w przesłaniu sporządzonego wniosku (umowa / status wraz z załącznikami) do rejestracji.

Zapisz się na nasz newsletter!


© 2018 Rock Solid Investments. All Rights Reserved.