Strona głównaKontakt
OBSŁUGA PRAWNA I BIZNESOWA procesu zakładania alternatywnych spółek inwestycyjnych (ASI) i zarządzającego ASI (ZASI)

Jesteśmy obecnie w procesie zakładania własnego podmiotu zarządzającego alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi wraz z kilkoma ASI. Wnikliwa analiza tej formy prowadzenia działalności inwestycyjnej oraz bezpośrednie uczestnictwo w procesie tworzenia struktury ZASI plus ASI sprawiają, że zdobyliśmy wiedzę i doświadczenie niezbędne do prawidłowego założenia ZASI wraz z ASI.

Nasze usługi w tym obszarze obejmują:

  1. Analiza wymogów biznesowych i pomoc przy wyborze najbardziej optymalnej formy prowadzenia działalności jako ZASI (spółka z o.o. czy spółka akcyjna, zewnętrznie czy wewnętrznie zarządząjacy ZASI, wpis do rejestru czy zezwolenie).
  2. Sporządzenie wniosku o wpis do rejestru ZASI wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami oraz projektów umów / statutów dla planowanych ASI.
  3. Sporządzenie wewnętrznych procedur niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania ZASI po uzyskaniu wpisu do rejestru ZASI.

Zapisz się na nasz newsletter!


© 2018 Rock Solid Investments. All Rights Reserved.