Strona głównaKontakt
Nasza spółka zależna RSI AIFM z uprawnieniami do zarządzania aktywami

Nasza spółka zależna RSI AIFM sp. z o.o. w dniu 11 grudnia 2020 roku pozytywnie przeszła proces rejestracji w Komisji Nadzoru Finansowego i została wpisana do rejestru zarządzających alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi, prowadzonego przez KNF. Dzięki temu RSI AIFM stała się podmiotem z uprawnieniami do zarządzania aktywami.

Działalność RSI AIFM będzie polegała na zarządzaniu alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi, czyli przedsiębiorstwami zbiorowego inwestowania, które pozyskują środki od inwestorów i inwestują go zgodnie z przyjętą polityką inwestycyjną.

Cieszę się, że lata doświadczenia w branży finansowej w Polsce udało się wykorzystać do stworzenia produktu, który po raz pierwszy w mojej karierze zawodowej w pełni wpisuje się w zasadę działania w najlepszym interesie Klienta

powiedział Radosław Piotrowski, CEO RSI sp. z o.o.

Operacyjne rozpoczęcie działalność przez RSI AIFM i pierwszą zarządzaną przez nią alternatywną spółkę inwestycyjną jest planowane na styczeń przyszłego roku.

O dalszych krokach, będziemy informować na bieżąco.

Zapisz się na nasz newsletter!


© 2018 Rock Solid Investments. All Rights Reserved.