Strona głównaKontakt
Jak skutecznie (i bezpiecznie) inwestować w towary [cz. 1]

Towary (z ang. commodities) stanowią subklasę aktywów zaliczaną do inwestycji alternatywnych. Z perspektywy inwestowania na rynku kapitałowym często można usłyszeć, że inwestycje alternatywne, w tym towary powinny stanowić element praktycznie każdego portfela inwestycyjnego ze względu na korzyści wynikające z dywersyfikacji. Wyjaśniając w jednym zdaniu – przez dywersyfikację rozumiemy zakup do naszego portfela inwestycyjnego składników o zróżnicowanym charakterze, przez co zmniejszamy ryzyko portfela. Ale nie o dywersyfikacji dzisiaj chcieliśmy napisać, a o tym jak skutecznie i tanio inwestować w commodities, przy czym skupimy się na najbardziej popularnych towarach typu złoto, miedź czy ropa naftowa.

Zapomnijmy o fizycznym zakupie danego towaru i aktywnie zarządzanych funduszach

Logicznym sposobem na wzbogacenie swojego portfela inwestycyjnego mógłby się wydawać fizyczny zakup danego towaru. O ile w przypadku złota można sobie wyobrazić sytuację, w której kupujemy fizycznie sztabkę złota, złote monety czy inną fizyczną formę kruszcu, to kupno towarów takich jak miedź, ropa czy towary rolne mogłoby już być dla statystycznego Kowalskiego kłopotliwe czy wręcz niebezpieczne w przypadku chęci przechowywania np. baryłki ropy naftowej.

Może w takim razie kupno jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego, który inwestuje w towar czy grupę towarów będących przedmiotem naszego zainteresowania? Odpowiadamy – nie jest to najlepszy pomysł. Fundusze dostępne dla inwestora indywidualnego na rodzimym rynku zazwyczaj inwestują w podmioty (akcje spółek), które zajmują się wydobyciem lub przetwarzaniem danego towaru czy nawet grupy towarów o różnorodnych charakterystykach. Taka inwestycja nie zapewni nam więc ekspozycji na konkretny towar, w który chcielibyśmy zainwestować. Spotkaliśmy się z kilkoma funduszami inwestycyjnymi na rodzimym rynku, które uzyskują ekspozycję na złoto za pomocą instrumentów pochodnych (czyli instrumentów finansowych, których zadaniem jest odwzorowanie zachowania ceny złota). Ze względu na wysokie koszty zarządzania (mierzone wskaźnikiem kosztów całkowitych – z ang. total expense ratio (TER), o którym szerzej pisaliśmy w artykule z 25 kwietnia tego roku Wskaźnik Kosztów Całkowitych, czyli rzeczywisty koszt inwestycji w fundusz inwestycyjny) w dłuższym terminie zachowanie tych funduszy odstaje jednak od zachowania ceny złota.

ETFy to dobry pomysł w przypadku chęci inwestycji w złoto

Może w takim razie lubiane przez nas fundusze ETF? W przypadku chęci inwestycji w złoto jest to całkiem dobry pomysł. W naszej karierze napotkaliśmy kilka tego typu produktów, które w dosyć wierny sposób odwzorowywały cenę tego szlachetnego kruszcu. Wynika to z tego, że  ETFy te, za środki powierzone przez inwestorów kupują złoto (sztaby złota). Zmiana ich ceny jest więc odzwierciedleniem zachowania ceny kruszcu pomniejszonej o TER (który w przypadku ETFów jest dużo niższy niż dla aktywnie zarządzanych funduszy). 

Wykres 1 – Zachowanie wybranych funduszy ETF zapewniających ekspozycję na złoto względem ceny złota (w %)

Źródło: Refinitiv Eikon

O ile wybrane ETFy to dobry pomysł w przypadku chęci inwestycji w złoto, to nie sprawdzają się one do końca w inwestowaniu w większość innych towarów. Wynika to w głównej mierze z tego, że dużo trudniejsze jest dla ETFa, tak jak w przypadku złota, fizyczne kupno i składowanie danego towaru (np. ropy naftowej). Dlatego też produkty te zazwyczaj inwestują w dany towar za pomocą instrumentów pochodnych. Nie jest przedmiotem tego artykułu szczegółowe wyjaśnienie jak taki proces inwestycyjny się odbywa, ale efekty są zazwyczaj dalekie od zadowalających.

Wykres 2 – Zachowanie wybranych funduszy ETF zapewniających ekspozycję na ropę naftową WTI względem ceny ropy naftowej WTI (w %)

Źródło: Refinitiv Eikon

Na „placu boju”, w poszukiwaniu ekspozycji na wybrane towary, pozostają więc już tylko instrumenty pochodne. O tym jak skutecznie i bezpiecznie wykorzystywać te instrumenty finansowe chcąc inwestować w towary, napiszemy za tydzień.

Zapisz się na nasz newsletter!


© 2018 Rock Solid Investments. All Rights Reserved.