Strona głównaKontakt
Inwestycja w surowce rolne, czyli is trend still your friend?

Zainspirowani bardzo silnym przekazem medialnym na temat drożejących surowców rolnych, postanowiliśmy omówić to zjawisko. Zajmiemy się tematem z inwestycyjnego punktu widzenia. Jeżeli popatrzymy sobie na inwestycje w surowce rolne, oczywiście jest ich cała masa, poczynając od pszenicy, kończąc na bawełnie czy na bydle rogatym, jeżeli taką inwestycję rozpoczęliśmy w 2007 roku i zainwestowaliśmy 100 zł to w 2022 roku na dzień 20 maja nasze 100 zł jest warte niespełna złotych 90, czyli można powiedzieć, że inwestycja była średnio trafiona, bo po 15 latach nic nie zarobiliśmy, a wręcz straciliśmy 10 zł naszej początkowej 100 zł inwestycji. Sytuacja wygląda zgoła odmiennie jeżeli popatrzymy sobie na perspektywę ostatnich dwóch lat.

Sto złotych, które zainwestowaliśmy na końcu kwietnia 2020 roku, na 20 maja tego roku jest warte już nieco ponad zł 160, czyli jesteśmy 60% na plusie. Wynika to z tego, że taki indeks surowców rolnych jest w silnym trendzie wzrostowym. Po 13 latach chudych, nastąpiło odwrócenie tego trendu i od ponad 2 lat, surowce rolne drożeją.

Od lutego trend wzrostowy w przypadku niektórych surowców rolnych się nasilił.

Sytuacja, która spotkała nas w lutym tego roku, spowodowała, że ten trend w przypadku niektórych surowców rolnych wręcz się nasilił.

Truizmem będzie powiedzenie, że dzisiejszy inwestor na wczorajszych wzrostach nie zarabia, ale też nie traci. Ktoś kto zainwestował w 2020 roku te 60% zarobku ma już za sobą, podobnie jak ten ktoś kto zainwestował w te surowce rolne w 2007 roku, tą 10% stratę także ma już za sobą.

Nawiązując do tytułu dzisiejszego odcinka, odpowiemy sobie na pytanie czy ten krótkoterminowy trend na surowce rolne, którego doświadczamy od ponad dwóch lat nadal jest Twoim przyjacielem, z języka angielskiego „is trend is still your friend”?

Trend wzrostu cen niektórych surowców rolnych i innych towarów związanych z rolnictwem nasilił się po wybuchu wojny w Ukrainie i rzeczywiście spośród tych surowców, których cena rosła, można wymienić między innymi pszenicę oraz kukurydzę.

O zjawiskach, które potęgują wzrost cen towarów rolnych.

Dzieje się tak dlatego, że Rosja i Ukraina wspólnie odpowiadają za dosyć istotną część globalnego jak eksportu tych towarów rolnych. Sankcje jakie zostały nałożone na Rosję czy niemożność eksportu surowców niektórymi kanałami transportu z Ukrainy, głównie mam na myśli transport morski, spowodowały, że rynek zaczął się obawiać o to, że będziemy mieli dosyć duży niedobór podaży tychże dwóch surowców. To z kolei spowodowało, że inne kraje, które walczą z niedoborem tych surowców, zakazują eksportu. Taka sytuacja miała miejsce ostatnio w Indiach, które zakazały eksportu pszenicy do końca tego roku. Te zjawiska potęgują jeszcze wzrost cen. Jest to sytuacja, w której wzrost cen powoduje zainteresowanie producentów towarów rolnych tym aby jak najwięcej wyprodukować, bo mogą później je sprzedać po wysokich cenach.

Wzrost cen, większa podaż wynikająca z większego zainteresowania uprawami i następuje wskutek wyższej podaży spadek cen.

Sytuacja teraz jest nieco bardziej skomplikowana ponieważ w ślad za wzrostem cen tych towarów rolnych, idzie także wzrost cen nawozów ogółem czy też półproduktów, które są do produkcji nawozów używane takie jak amoniak. To wynika z tego, że gównie Rosja jest jednym z głównych producentów i eksporterów tych dwóch towarów. Istotna jest także Białoruś, która także jest objęta sankcjami. Sytuacja nie jest tak jasna i klarowna jak ja to miało miejsce w przeszłości.

Opracowaliśmy 3 scenariusze zachowania się cen towarów rolnych, nadając im różne prawdopodobieństwa.

Więcej tutaj:

Up and down, trade, and have some fun.

Scenariusz bazowy, którego prawdopodobieństwo realizacji uważamy za wysokie, nazwaliśmy z angielskiego „up and down, trade and have some fun”, czyli nie będzie kontynuacji trendu, ale nie będzie też odwrócenia i należy korzystać z krótko czy średnio krótkoterminowych okazji, które na tym rynku towarowym się wykształcają. Pozostałe dwa scenariusze to oczywiście scenariusze, w których czy to trend jest kontynuowany czy ulega odwróceniu. Jeżeli mielibyśmy ważyć te dwa scenariusze, to uważamy, że większe prawdopodobieństwo należy przyłożyć tego scenariusza, że trend będzie kontynuowany i pozostanie nadal naszym przyjacielem, jeżeli w nim jesteśmy. Pełne rozwinięcie tego tej frazy z języka angielskiego brzmi – trend is your friend, as long as you are in it, czyli trend jest twoim przyjacielem tak długo jak jesteś po właściwej stronie.

Dlaczego uważamy, że to prawdopodobieństwo jest większe? Jest wiele czynników specyficznych, nie kwantyfikowalnych, których wystąpienie subiektywnie uważamy za bardziej prawdopodobne niż ich niewystąpienie. Konflikt na Ukrainie, kolejne informacje płynące z gospodarek zakazujących eksportu towarów rolnych. Prawdopodobieństwo takiego scenariusza uważamy za umiarkowane. Jeżeli te tendencje by ustąpiły, nastąpił powrót do business as usually, byłby to silny bodziec do tego żeby ten trend się odwrócił. Patrząc na historię ostatnich miesięcy uważamy, że taki scenariusz, przynajmniej w krótkim terminie jest dosyć mało prawdopodobny, natomiast oczywiście nie niemożliwy.

Zapisz się na nasz newsletter!


© 2018 Rock Solid Investments. All Rights Reserved.