Strona głównaKontakt
Czy w 2019 roku czeka nas recesja zysków na świecie?

W naszym edukacyjnym artykule z 25 października tego roku Zyski, czyli średnioterminowy drogowskaz rynkowy napisaliśmy, że zyski, jakie generują spółki determinują zachowanie cen akcji tych spółek w średnim terminie, a więc w okresie od 1 do 5-6 lat. Dziś przejdziemy od teorii do praktyki i pokażemy jak przełożyć trwający od października rynkowy rollercoaster (obecnie będący w fazie dynamicznego „zjazdu”) na percepcję inwestorów odnośnie perspektyw zmiany zysków spółek na jedną akcję (z ang. EPS – earnings per share). Zanim przejdziemy do meritum, mniej wtajemniczonym czytelnikom wyjaśniamy, że przez pojęcie „recesji zysków” rozumiemy spadek zysków w ujęciu rocznym. Recesją zysków nazwiemy więc sytuację, w której zysk spółki X w roku 2019 wyniesie 90 jednostek pieniężnych, podczas gdy w 2018 było to 100 jednostek pieniężnych.

Globalna społeczność analityczna (powiedzmy, że jest to podzbiór społeczności inwestycyjnej ogółem) prognozuje, że globalnie EPS spółek wzrośnie w 2019 roku o 8,2% (jeszcze trzy miesiące temu uważała, że będzie to wzrost o 9,7%). Patrząc z kolei na zachowanie globalnego rynku akcji i jego wyprzedzający charakter w stosunku do rzeczywistych zysków spółek, należałoby się spodziewać nie tyle jakiegokolwiek wzrostu co raczej spadku EPS w 2019. Doskonale widać to na poniższym wykresie.  


Wykres 1 – Zachowanie cen akcji (Equity performance YoY) względem rzeczywistego wzrostu zysków na jedną akcję 12 miesięcy później [EPS Growth YoY (12m lag)]  (2004-2018)


Źródło: Citigroup

 W takiej sytuacji należałoby się zastanowić kto ma rację – rynek czy analitycy. Nasza odpowiedź na to pytanie jest następująca: zarówno rynek, jak i analitycy się mylą, w tym sensie, że rynek przereagował nieco in minus w szacowaniu perspektyw dla zysków spółek. Z kolei analitycy, jak to mają w zwyczaju, także przereagowali, ale in plus. W ostatnich latach (wyjątek stanowią tu lata 2017-2018) początkowy optymizm analityków z czasem malał, a prognozy były rewidowane w dół. Prognozy na 2019 rok powoli zaczynają wpisywać się w tę tendencję. Widać to na poniższym wykresie.  


Wykres 2 – Rewizja prognoz zmiany globalnych zysków przez analityków (tzw. konsensus rynkowy) w miarę upływu czasu (2011-2019)


Źródło: Citigroup

  Jak również widać na powyższym wykresie 2018 rok będzie bardzo dobrym rokiem dla zysków spółek (wzrost ponad 15-procentowy). Globalny rynek akcji zdyskontował te bardzo dobre perspektywy z nawiązką w roku 2017 (z 12-miesięcznym wyprzedzeniem). My uważamy, że rok 2019 będzie dużo gorszy (jednocyfrowy wzrost zysków, raczej bliżej zera niż dziesięciu procent), ale obecne zachowanie rynku postrzegamy jako przereagowanie pogarszających się perspektyw rynkowych, będących odzwierciedleniem zbliżającego pogorszenia się koniunktury w realnej gospodarce.


Niniejszy materiał odzwierciedla opinie i wiedzę jego autorów na dzień jego sporządzenia oraz został wydany jedynie w celach informacyjnych i nie jest ofertą ani zachętą do dokonywania transakcji kupna lub sprzedaży papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych. Komentarz nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej, analizy inwestycyjnej, analizy finansowej ani innej rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczącej transakcji w zakresie instrumentów finansowych, o których mowa w ustawie z dnia  29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

Zapisz się na nasz newsletter!


© 2018 Rock Solid Investments. All Rights Reserved.