Strona głównaKontakt
Czy makro podąży za mikro (sentymentem)?

Maj był dosyć trudnym miesiącem dla wszystkich inwestorów, amatorów inwestycji w ryzykowne aktywa (przykładowo akcyjny indeks MSCI AC World zanotował miesięczny spadek o 6,2%, a towarowy Dow Jones Commodity stracił na wartości 3,9%).

Mikroskala czasami może być przydatna

Negatywny szum informacyjny związany z ponowną eskalacją amerykańsko-chińskiego konfliktu handlowego i jego ewentualne implikacje dla globalnego wzrostu gospodarczego spowodowały powrót na rynki finansowe negatywnego sentymentu. Dziś, idąc za przykładem kolegów z naszego ulubionego banku inwestycyjnego, postanowiliśmy wyjść poza obszar swojego komfortu inwestycyjnego i sprawdzić jak ten negatywny sentyment w skali makro przenosi się na skalę mikro. Jego odzwierciedleniem w mikroskali jest zmiana nastawienia analityków odnośnie perspektyw dla zysków spółek.

Wykres – Perspektywy dla zysków na jedną akcję wg. analityków (EPS Sentiment) względem globalnego wskaźnika aktywności gospodarczej (Global CAI)

alt text

Źródło: Goldman Sachs

W okresie spowolnienia aktywności gospodarczej w zeszłym roku EPS Sentiment podążał dokładnie w tym samym kierunku. Co prawda w momencie kiedy perspektywy dla światowej gospodarki zaczęły się stabilizować na przełomie 2018 i 2019 roku, ów sentyment nadal się pogarszał, ale od lutego stale rośnie i „nie straszne” mu nawet majowe gospodarczo-rynkowe turbulencje.

Historia może napawać lekkim optymizmem

Historycznie, jak widać na wykresie, ta miara była bardziej zmienna niż Global CAI. Po tym jak analitycy „przestrzelili” w dół z prognozami należało spodziewać się jej odbicia, ale jej odporność na ostatnie zawirowania może sugerować, że większość majowych wydarzeń, to rzeczywiście jedynie nieistotny szum informacyjny bez realnego wpływu na otoczenie gospodarcze i rynkowe. Dla nas istotne jest też to, że historycznie taka skala wzrostu tego wskaźnika mikro-sentymentu rynkowego była tożsama z poprawą aktywności w skali makro. Najbliższe miesiące pokażą czy tym razem będzie podobnie.


Niniejszy materiał odzwierciedla opinie i wiedzę jego autorów na dzień jego sporządzenia oraz został wydany jedynie w celach informacyjnych i nie jest ofertą ani zachętą do dokonywania transakcji kupna lub sprzedaży papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych. Komentarz nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej, analizy inwestycyjnej, analizy finansowej ani innej rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczącej transakcji w zakresie instrumentów finansowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

Zapisz się na nasz newsletter!


© 2018 Rock Solid Investments. All Rights Reserved.