Strona głównaKontakt
Czy banki centralne dostarczą to czego oczekuje rynek?

Perspektywy powrotu głównych banków centralnych do ekspansywnej polityki monetarnej stanowiły bardzo duże wsparcie dla zachowania ryzykownych aktywów. W dzisiejszym artykule odpowiadamy na pytanie – czy bankierzy centralni staną na wysokości zadania i dostarczą tego, czego oczekują uczestnicy rynków finansowych, czyli poluzują politykę monetarną?

Dane makroekonomiczne ulegają poprawie

W artykule z 28 maja tego roku Czy rynek ma rację przewidując rychłe obniżki stóp procentowych w USA? postawiliśmy dosyć odważną wtedy tezę, że stan gospodarki amerykańskiej nie uzasadnia luzowania polityki monetarnej przez tamtejszy Federalny Komitet ds. Otwartego Rynku (z ang. Federal Open Market Committee – FOMC). Dalsza poprawa danych makroekonomicznych na świecie ogółem oraz w Stanach Zjednoczonych, gdzie sektor przemysłowy zaczął pokazywać pierwsze oznaki stabilizacji, a czerwcowa sprzedaż detaliczna, potwierdziły odrodzenie się amerykańskiego konsumenta po słabszym pierwszym kwartale tego roku. Nie wydaje się to mieć jednak dużego wpływu na członków FOMC.

Wykres – Zmiana odczytów ekonomicznych na świecie na tle zachowania globalnego rynku akcji

Źródło: Citigroup

Bankierzy centralni z gołębim nastawieniem

W swoim ostatnim wystąpieniu przed amerykańskim Kongresem prezes Jerome Powell podkreślał potencjalny negatywny wpływ czynników takich jak napięcia handlowe na linii USA – Chiny czy ogólnie słaby globalny wzrost gospodarczy. Pomimo tego, że otoczenie makroekonomiczne nie uzasadnia naszym zdaniem konieczności luzowania polityki monetarnej za Oceanem, to uwzględniając wypowiedzi osób kształtujących politykę monetarną w USA (m.in. wspomnianego przewodniczącego Powell’a) uważamy, że wbrew naszym wcześniejszym oczekiwaniom w lipcu br. może dojść jeszcze do obniżki stóp procentowych. Nie jest to jednak done deal.

Uwaga na oczekiwania względem rzeczywistości

Co więcej, warto zwrócić uwagę jakiej skali luzowania monetarnego oczekuje rynek finansowy. Jeżeli bankierzy centralni za Oceanem nie spełnią oczekiwań i nie poluzują polityki monetarnej lub skala luzowania będzie mniejsza od przewidywań rynkowych (co patrząc na te przewidywania w kontekście obecnego otoczenia makroekonomicznego wydaje się bardzo prawdopodobne), to reakcja rynkowa, przynajmniej w krótkim terminie, może być nerwowa.

Niniejszy materiał odzwierciedla opinie i wiedzę jego autorów na dzień jego sporządzenia oraz został wydany jedynie w celach informacyjnych i nie jest ofertą ani zachętą do dokonywania transakcji kupna lub sprzedaży papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych. Komentarz nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej, analizy inwestycyjnej, analizy finansowej ani innej rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczącej transakcji w zakresie instrumentów finansowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

Zapisz się na nasz newsletter!


© 2018 Rock Solid Investments. All Rights Reserved.