Strona głównaKontakt
Co z tą miedzią?

Pomimo dużego natłoku, wydawać by się mogło „modnych” informacji ze świata inwestycji, my po majówkowym wypoczynku, odświeżymy temat miedzi, o której pisaliśmy 11 lutego w artykule Miedź, a sprawa chińska. Co do zasady unikamy komentowania wydarzeń politycznych, takich jak aktywność w mediach społecznościowych wysokich rangą polityków, czy popadania w sztampę i zastanawiania się nad potencjalnymi sezonowymi zjawiskami będącymi przedmiotem pewnych ładnie brzmiących powiedzeń. W związku z tym uznaliśmy, że warto odświeżyć temat miedzi, bo o ile nasza teza o możliwym wzroście ceny tego towaru doskonale sprawdziła się w krótkim 1-miesięcznym terminie, to w ostatnich tygodniach cena miedzi wróciła w okolice poziomów z dnia publikacji lutowego artykułu. Zaznaczamy przy tym, że nasze dywagacje są odważniejsze niż w przypadku np. cen akcji czy obligacji z racji tego, że miedź jako towar nie jest instrumentem finansowym i w tym kontekście mówienie o prognozach jej ceny nie jest niezgodnym z prawem świadczeniem usługi doradztwa inwestycyjnego (które dotyczy instrumentów finansowych).

Dolar i odczyt PMI dla przemysłu wpłynęły na przecenę ceny miedzi

Pomimo przeceny metalu, którą zaobserwować można od połowy kwietnia, uważamy, że otoczenie rynkowe dla miedzi nie uległo dużej zmianie względem tego obserwowanego w lutym. Przyczyn przeceny dopatrujemy się w umocnieniu amerykańskiego dolara (od połowy kwietnia tzw. U.S. Dollar Index mierzący zachowanie się amerykańskiej waluty do koszyka walut (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK i CHF) wzrósł o około 1,3%) oraz nieco słabszym od oczekiwań odczycie PMI dla przemysłu z Państwa Środka (konsensus rynkowy zakładał odczyt na poziomie 50,5 pkt, podczas gdy w rzeczywistości wyniósł on 50,1 pkt).

Popyt na miedź w Państwie Środka rośnie

Pomimo napływu, wydawać by się mogło niesprzyjających informacji, popyt na miedź w Chinach nieprzerwanie rośnie od początku tego roku. Jest to w dużej mierze zasługą zapotrzebowania na ten towar w budownictwie (z ang. construction) oraz do produkcji maszyn i urządzeń (z ang. appliance and machinery).


Wykres – Wskaźnik popytu na miedź w Chinach w rozbiciu na sektory, największych konsumentów tego towaru

alt text


Źródło Goldman Sachs

Nie ma podstaw do zmiany nastawienia

Rosnący popyt na miedź w Państwie, które jest jego zdecydowanie największym konsumentem na świecie sprawia, że nie widzimy podstaw do tego aby rewidować naszą lutową tezę. Podobnie jak wtedy, także i dziś nie zwracamy uwagi na szum informacyjny w mediach (także społecznościowych), który tak szybko jak się pojawia, zazwyczaj równie szybko znika.


Niniejszy materiał odzwierciedla opinie i wiedzę jego autorów na dzień jego sporządzenia oraz został wydany jedynie w celach informacyjnych i nie jest ofertą ani zachętą do dokonywania transakcji kupna lub sprzedaży papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych. Komentarz nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej, analizy inwestycyjnej, analizy finansowej ani innej rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczącej transakcji w zakresie instrumentów finansowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

Zapisz się na nasz newsletter!


© 2018 Rock Solid Investments. All Rights Reserved.